Voortgang werkzaamheden

20 mei 2019

Hoewel het grootste gedeelte van de saneringswerkzaamheden is afgerond, is het terrein nog niet beschikbaar voor omwonenden. De reden hiervoor is, dat op vrijdag 24 mei nieuw zand aangeleverd wordt. Dit brengt extra bouwverkeer met zich mee. Om dit in veilige banen te leiden, regelen twee verkeersregelaars de gehele dag het verkeer bij de oversteek van de bouwweg met het fietspad naar Het Castellum. Het opgegraven zand wordt in een later stadium afgevoerd.

In de week van 20 mei wordt gestart met de rioolwerkzaamheden en het aanleggen van de bouwwegen en zandbanen. Gezien de omvang van deze werkzaamheden, lopen deze door tot na de zomervakantie. Ondertussen leggen de nutsbedrijven elektriciteitskabels en waterleidingen aan.

Deze kabels en leidingen worden uit de wijk Tuinen gehaald. Dit zorgt voor werkzaamheden binnen deze wijk. De waterleiding komt vanaf het fietspad nabij basisschool De Vlinder en loopt langs de speelplaats richting het plangebied. Dit zorgt ook voor werkzaamheden rondom de school. Zodra wij daarmee starten brengen wij jullie verder op de hoogte.