Update uitvoering grondwerkzaamheden

18 oktober 2019

De voorbereidingen voor het saneren van het laatste deelgebied, gelegen nabij de basisschool, zijn in volle gang. Binnen drie weken start het ontgraven van het laatste deel van de saneringsopgave.

Ook de nutsbedrijven zijn voortvarend aan het werk met de aanleg van alle kabels en leidingen, zowel binnen als buiten (ten behoeve van de aansluiting op het bestaande omliggend netwerk) het plangebied. De werkzaamheden zullen naar verwachting binnen vier weken klaar zijn.  Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond zal ook de verkeersregelinstallatie (slagbomen en verkeerslichten) op het elektranetwerk aangesloten kunnen worden, zodat de generator niet langer nodig is.

Natuurlijk moet het plangebied ook nog aangesloten worden op het gemeentelijk riool buiten het plangebied. Deze aansluiting wordt aan de zuidoostkant van het plangebied gemaakt. Ter hoogte van de kruising Krommeslootpad – Westrumspad zullen in de week van 28 oktober t/m 1 november 2019 rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betekent dat deze kruising voor een gedeelte is afgesloten. Voor het fietsverkeer wordt in deze periode een omleiding ingesteld. De omleiding is in het figuur hierboven weergegeven en zal ook op de website van de gemeente worden aangekondigd.

Pas als de hierboven beschreven werkzaamheden afgerond zijn, kan de civiele aannemer de overtollige grond afvoeren. Hier zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, tegen het eind van het jaar mee gestart worden.