Feestelijke happening Fase 1B

20 december 2019

Woensdag 18 december jl. was het zover! In het bijzijn van kopers en betrokkenen gaf Herman Geerdes – wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Houten – het symbolische startsein voor de bouw van de eerste fase van De Kiem van Houten. Samen met Jeroen Jeukens (directeur Jansen Bouwontwikkeling) en Francis van Haren (commercieel directeur Van Grunsven Groep B.V.) stak hij de groene stekker van de kerstverlichting in het contact, een knipoog naar het nieuwbouwproject dat Nul-Op-de-Meter en gasloos is. Na de officiële handeling maakten nieuwe en oude buren gezellig kennis met elkaar in een feestelijk aangeklede kerstsetting.

      

Mijlpalen

Wethouder Geerdes toonde zich verheugd over de start van de bouw. De gemeente is blij dat op de planlocatie – na inspanningen van vele jaren – duurzaam en klimaatbestendig gebouwd wordt. Hij noemde de nieuwbouw van De Kiem van Houten “een voor de gemeente Houten bijzonder gewenste mijlpaal en ontwikkeling”. Bovendien is hij blij met de samenwerking tussen buurtbewoners, Jansen Bouwontwikkeling en de gemeente om een buurttuin te realiseren. Zo wordt De Kiem van Houten een mooie leefbare woonbuurt van en voor iedereen.

Ook Jeroen Jeukens vertelde blij te zijn met de ontwikkeling van het nieuwbouwplan, dat al ver voor de start van de verkoop in trek was. Niet alleen gasloos bouwen met Nul-Op-de-meter is een primeur; De Kiem van Houten is ook het eerste project dat Jansen Bouwontwikkeling in de regio Utrecht ontwikkelt en in verkoop brengt. Daarom ziet hij de bouwstart van Fase 1B, die al snel verkocht was, als een extra mijlpaal. Omdat een groot deel van het totale plangebied inmiddels bouwrijp is, startte de aannemer onlangs al met de bouw van de woningen van Fase 1B.

Tijd voor Fase 1A!

De tijd breekt aan om door te schakelen naar Fase 1A, dat onlangs in verkoop werd gebracht met in totaal 24 karakteristieke woningen: 8 ruime levensloopbestendige patiowoningen en 16 royale vrijstaande woningen. Ook deze fase is erg in trek. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Als alles meezit wordt in de zomer van 2020 gestart met de bouw.

   

Tot slot

Wij kijken terug op een geslaagde middag en wensen iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2020!